Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Về Xuân Mai


      Xuân Mai – Bạn đến đây rồi
Bắc Nam huynh đệ hỏi nơi tìm về
      Đồng lòng một dạ yên bề
Nhen lên ngọn lửa tình quê hỡi người
      Sáng trong ánh mắt, nụ cười
Tâm Thầy, Ý Tổ,... đẹp tươi lạ thường
      Trường Sinh năng lượng tình thương
Có tâm tu luyện mười phương tụ về.

Môn sinh LÊ THỊ HƯƠNG (Đắk Lắk)

Không có nhận xét nào: